top of page

 זכויות נפגעים לקבלת פיצויים מקסימלים

לקוחת המשרד נפגעה במהלך טיול מהעבודה והשגנו לה פיצוי בסכום  של כ-  270,000 ש"ח.

-

נפגעה בדרכה לעבודה ופוצתה בסכום משמעותי של- 120,000 ש"ח. 

-

לקוח משרדנו פנה אלינו לאחר שלקה בליבו, השגנו לו הכרה מלאה מהמוסד לביטוח הלאומי שמדובר בתאונת עבודה ויקבל למעלה מ 2.5 מיליון ש"ח .

-

לקוח משרדנו נחבל ממחסום אבן במדרכה  וקיבל פיצוי חסר תקדים מהעירייה  של 240,000 ש"ח.

-

לקוח שלנו פנה אלינו לבדיקות היתכנות לקבלת פטור ממס ההכנסה בדיקה אשר הניבה ללקוח שלנו החזרי מס בסך של 4,800,000 ש"ח. 

-

 אח של לקוח ותיק שלנו נפגע בתאונת דרכים על ידי הרכבת הקלה השגנו לו פיצויים בסך של-  580,000 ש"ח.   

-

בעקבות תאונת פגע וברח, השגנו ללקוח שלנו פיצוי בסך 420,000 ש"ח.

-

bottom of page