top of page

פתיחת תיק שכל אחד יוכל לעשות מכל מקום אפילו מהספה

ברגעים אלה אתם מתחילים תהליך של פתיחת תיק אישי במשרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן.

אנא עקבו אחר ההוראות ובצעו את התהליך לפי ההנחיות כדי שהרישום יתבצע בצורה הטובה ביותר.

השאלון נכתב בלשון זכר מטעם נוחות בלבד, אך הוא מיועד לשני המינים.

רישום הפרטים האישיים שלכם

bottom of page