top of page

 פרטי התאונה:

בשלב הזה תצטרכו לרשום לנו במפורט על התאונה שעברתם, לא להחסיר שום פרט כדי שיהיה לנו את כל הכלים כדי לעזור לכם.
בנוסף תרשמו לנו גם אילו איברים נפגעו בעקבות התאונה שעברתם וגם שם לא להחסיר שום פרט.

bottom of page