top of page

מדור אזרחי/ נזיקין

WhatsApp Image 2023-04-24 at 13.55_edited.jpg

תחום הנזיקין והביטוח

נזיקין וביטוח הינן חלק מהותי מדיני המשפט האזרחי. 

נזיקין דן בנזק שנגרם לאדם ואילו  ביטוח דן  בחוזה בין חברת הביטוח לאדם / חברה/ארגון  מוסדי ולעיתים אף המדינה  . 

כידוע, ישנם אירועים/תאונות / מפגעים שבהם נגרם נזק לאדם, בין לגופו ובין לרכושו, ובגין הנזק שנגרם מבוקש פיצוי .
 
על מנת לקבל הפיצוי  על האדם להוכיח כי התקיימה רשלנות וכי קיים קשר סיבתי בין הנזק שנגרם לאירוע ו/או תאונה ו/או מחדל שהיה. 

משרדנו מומחה בלזהות ולהוכיח את  האחריות החוזית הקיימת בין האדם לבין החברה המבטחת הרלוונטית לנזק שנגרם . 

חושבים שאירע לכם ו/או לקרוב אירוע בתחום הנזיקין והביטוח? רשמו לנו וצרפו לפה מסמכים וצוות המומחים שלנו יבחן זכויותיכם ויחזור אליכם בהקדם

לחץ כאן
לחץ כאן

תודה רבה והמשך יום טוב

bottom of page