top of page

מדור אזרחי/ נזיקין

WhatsApp Image 2023-04-24 at 13.55_edited.jpg

תאונות אישיות תלמידים

המשרד עוסק בתביעות במסגרת פוליסת תאונות אישיות תלמידים- ילדינו מבוטחים בפוליסת תאונות אישיות 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, 365 ימים בשנה (הכוללים בן היתר את חופשות החגים ואף את החופש הגדול). ביטוח תאונות אישיות לתלמידים מתבסס על חוק לימוד חובה, התש"ט-1949 ומכאן שחובת הביטוח חלה על כל מי שזכאי לחינוך חינם על פי החוק, לרבות ילדים בגני ילדים.

חושבים שאירע לכם ו/או לקרוב אירוע של תאונות אישיות תלמידים? רשמו לנו וצרפו לפה מסמכים וצוות המומחים שלנו יבחן זכויותיכם ויחזור אליכם בהקדם

לחץ כאן
לחץ כאן

תודה רבה, המשך יום טוב

bottom of page